Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/8/2008 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

II/7/2008 (2013-04-15)

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kontynuację kompleksowego „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia – ETAP II”.

II/6/2008 (2013-04-15)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/4/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.04.2006 r. w sprawie kontynuacji kompleksowego „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia”

II/5/2008 (2013-04-15)

W sprawie: powołania Pani Sylwii Orocz na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bieruniu.

II/4/2008 (2013-04-15)

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

II/3/2008 (2013-04-15)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

II/2/2008 (2013-04-15)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Bieruniu stanowiących własność Gminy Bieruń.

II/1/2008 (2013-04-15)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Chemików, ul. Sowińskiego, ul. Solskiego.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4224

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl