Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/9/2006 (2013-04-18)

W sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr X/20/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 12 grudnia 2002r.

II/8/2006 (2013-04-18)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

II/7/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów Westerplatte.

II/6/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Warszawskiej, Węglowej i ul. Mieszka I.

II/5/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wita i ul. Chemików.

II/4/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kopcową, Słowackiego, Licealną, rzeką Mleczną, ul. Wylotową oraz Potokiem Stawowym.

II/3/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia”

II/2/2006 (2013-04-18)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, ul. J. Budzyńskiej, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu.

II/1/2006 (2013-04-18)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Ścierniach.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4948

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl