Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

III/7/2005 (2013-04-19)

W sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu podziału gminy na aglomeracje.

III/6/2005 (2013-04-19)

W sprawie: zaciągnięcia w latach 2005 - 2006 kredytów preferencyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

III/5/2005 (2013-04-19)

W sprawie: zmian cen biletów miesięcznych i jednorazowych, obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej, realizowanej na zlecenie gminy Bieruń przez PKSiS Oświęcim S.A.

III/4/2005 (2013-04-19)

W sprawie: nabycia na rzecz gminy Bieruń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem wymiennikowni ciepła od Kompani Węglowej S.A w zamian za zobowiązania z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

III/3/2005 (2013-04-19)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bijasowickiej i ul. Lipcowej.

III/2/2005 (2013-04-19)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad Pot. Bijasowickim, ul. J. Budzyńskiej, z włączeniem rejonu ul. Starowiślnej i ul. Patriotów.

III/1/2005 (2013-04-19)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy-Lędziny.

II/2/2005 (2013-04-18)

W sprawie: udzielenia poparcia dla pozyskania terenów Skarbu Państwa.

II/1/2005 (2013-04-18)

W sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Bieruniu na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4682

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl