Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/11/2003 (2013-04-22)

W sprawie: poparcia działań Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczących oceny sytuacji służby zdrowia na terenie Województwa Śląskiego.

II/10/2003 (2013-04-22)

W sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu mgr Bogusławie Miernik do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez gminę Bieruń dotyczących zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zleconych gminie.

II/9/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zasad zwrotu wydatków na pomoc w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie miasta Bieruń.

II/8/2003 (2013-04-22)

W sprawie: przyjęcia kompleksowego ,,Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bieruń z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nie ekologiczne i niskoenergetyczne kotłownie”.

II/7/2003 (2013-04-22)

W sprawie: uchwalenia ,,Zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska dla Miasta Bieruń”

II/6/2003 (2013-04-22)

W sprawie: wydzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Bieruń.

II/5/2003 (2013-04-22)

W sprawie: ustalenia lokalizacji targowiska i regulaminu.

II/4/2003 (2013-04-22)

W sprawie: ustalenia umownej stawki procentowej.

II/3/2013 (2013-04-22)

W sprawie: darowizny części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bieruń.

II/2/2003 (2013-04-22)

W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy w Rejonie Energetycznym Mikołó w– GZE Sp. z o.o.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5533

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl