Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XVI/21/2012 (2013-04-10)

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2013r.

XVI/20/2012 (2013-04-10)

W sprawie: uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu.

XVI/19/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021.

XVI/18/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

XVI/17/2012 (2013-04-10)

W sprawie: poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurowa skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich.

XVI/16/2012 (2013-04-10)

W sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2013-2016.

XVI/15/2012 (2013-04-10)

W sprawie: ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienia prawa własności znajdującego się na nim budynku na rzecz Spółdzielni Usługowo – Handlowej „Jedność” w Bieruniu.

XVI/14/2012 (2013-04-10)

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, działki nr 396/16 położonej w Bieruniu przy ul. Mieszka I.

XVI/13/2012 (2013-04-10)

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2013 rok.

XVI/12/2012 (2013-04-10)

W sprawie: innych sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości pozbywania się nieczystości ciekłych.
Drukuj Liczba odwiedzin: 9875

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl