Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XIII/7/2011 (2013-04-11)

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2012r.

XIII/6/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmiany uchwały Nr IX/5/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2011 r.

XIII/5/2011 (2013-04-11)

W sprawie: nadania nazwy dla ronda przy ulicach: Warszawskiej, Węglowej i Granitowej w Bieruniu.

XIII/4/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

XIII/3/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

XIII/2/2011 (2013-04-11)

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

XIII/1/2011 (2013-04-11)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6159

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl