Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XIII/17/2011 (2013-04-11)

W sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bieruniu.

XIII/16/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu.

XIII/15/2011 (2013-04-11)

W sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bieruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach.

XIII/14/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011-2020.

XIII/13/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2011 r.

XIII/12/2011 (2013-04-11)

W sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

XIII/11/2011 (2013-04-11)

W sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

XIII/10/2011 (2013-04-11)

W sprawie : wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2012 roku.

XIII/9/2011 (2013-04-11)

W sprawie: opłaty od posiadania psów w 2012 r.

XIII/8/2011 (2013-04-11)

W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2012 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6203

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl