Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XI/16/2004 (2015-12-04)

W sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XI/16/2004

XI/15/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości dla podatników tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Bieruń w ramach pomocy de minimis.

XI/14/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian budżetu.

XI/13/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

XI/12/2004 (2013-04-19)

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2005.

XI/11/2004 (2013-04-19)

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

XI/10/2004 (2013-04-19)

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

XI/9/2004 (2013-04-19)

W sprawie: dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla grupy indywidualnych odbiorców na terenie Gminy Bieruń.

XI/8/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Bieruń.

XI/7/2004 (2013-04-19)

W sprawie: ustalenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Drukuj Liczba odwiedzin: 7040

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl