Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Lipiec

VII/11/2010 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

VII/10/2010 (2013-04-15)

W sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

VII/9/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wprowadzenia zwolnień z podatku rolnego.

VII/8/2010 (2013-04-15)

W sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.

VII/7/2010 (2013-04-12)

W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wydatków majątkowych.

VII/6/2010 (2013-04-12)

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kontynuację kompleksowego „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia – ETAP III”.

VII/5/2010 (2013-04-12)

W sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie azbestu ze środków budżetu gminy Bieruń pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.

VII/4/2010 (2013-04-12)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.

VII/3/2010 (2013-04-11)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bieruniu stanowiących własność Gminy Bieruń.

VII/2/2010 (2013-04-11)

W sprawie: aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6019

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl