Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Lipiec

VIII/17/2005 (2013-04-19)

W sprawie: przystąpienia do porozumienia z gminami Chełmek, Miedźna, Lędziny i Oświęcim w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach- Janowie przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej Nr 37 w Katowicach przy ul. Lompy 17.

VIII/16/2005 (2013-04-19)

W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta, do samodzielnego zaciągania zobowiązań pieniężnych.

VIII/15/2005 (2013-04-19)

W sprawie: Regulaminu udzielania stypendium dla studentów – mieszkańców Bierunia.

VIII/14/2005 (2013-04-19)

W sprawie: zaliczenia dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Bieruń do kategorii dróg gminnych.

VIII/13/2005 (2013-04-19)

W sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bieruń.

VIII/12/2005 (2013-04-19)

W sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bieruń na lata 2005-2007.

VIII/11/2005 (2013-04-19)

W sprawie: zgłoszenia w 2005 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

VIII/10/2005 (2013-04-19)

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Królowej Jadwigi.

VIII/9/2005 (2013-04-19)

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Świerczynieckiej.

VIII/8/2005 (2013-04-19)

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Wita.
Drukuj Liczba odwiedzin: 7821

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl