Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Lipiec

VII/8/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmian budżetu.

VII/7/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VII/6/2003 (2013-04-22)

W sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

VII/5/2003 (2013-04-22)

W sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Międzygminnego Przedsiębiorstwa „Master” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

VII/4/2003 (2013-04-22)

W sprawie: Statutu Gminy Bieruń.

VII/3/2003 (2013-04-22)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Bieruniu.

VII/2/2003 (2013-04-22)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Norbertowi Gonszczowi.

VII/1/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zasad udzielania stypendium dla studentów.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3832

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl