Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

V/9/2014 (2014-04-30)

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność gminy Bieruń, na rzecz jego najemcy

V/8/2014 (2014-04-30)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023

V/7/2014 (2014-04-30)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

V/6/2014 (2014-04-30)

w sprawie uchylenia uchwały XII/10/13 Rady Miejskiej w Bieruniu z dn.28.11.13 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woj. Śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej oraz uchwały III/12/14 Rady Miejskiej w Bieruniu z dn.27.02.14 r. w sprawie zmiany uchwały XII/10/13 Rady Miejskiej w Bieruniu z dn.28.11.13 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

V/5/2014 (2014-04-30)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na umieszczenie i pozostawienie urządzeń w drodze gminnej wewnętrznej na czas nieokreślony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

V/4/2014 (2014-04-30)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu

V/3/2014 (2014-04-30)

w sprawie zamiany nieruchomości

V/2/2014 (2014-04-30)

w sprawie dzierżawy gruntów gminnych

V/1/2014 (2014-04-30)

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie Gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 4863

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl