Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

IV/5/2010 (2013-04-11)

W sprawie: zmian budżetu.

IV/4/2010 (2013-04-11)

W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Bieruniu Pana Józefa Penczka.

IV/3/2010 (2013-04-11)

W sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Bierunia przez firmę BIDREAMS Sp. z o.o. w Bieruniu.

IV/2/2010 (2013-04-11)

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bieruń od Gminy Tychy pakietu akcji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna.

IV/1/2010 (2013-04-11)

W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bierunia za 2009 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowie Miasta bierunia.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3315

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl