Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

IV/10/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zmian budżetu.

IV/9/2008 (2013-04-16)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Pani Annie Berger.

IV/8/2008 (2013-04-16)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnuchowicach.

IV/7/2008 (2013-04-16)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bieruniu.

IV/6/2008 (2013-04-16)

W sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Bieruń.

IV/5/2008 (2013-04-16)

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

IV/4/2008 (2013-04-16)

W sprawie: nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

IV/3/2008 (2013-04-16)

W sprawie: wprowadzenia zmian do uchwał dotyczących granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów w Bieruniu.

IV/2/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli w Bieruniu.

IV/1/2008 (2013-04-16)

W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bierunia za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4769

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl