Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

IV/9/2007 (2013-04-17)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Bieruńskiej „PORĄBEK”

IV/8/2007 (2013-04-17)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Romanowi Nyga.

IV/7/2007 (2013-04-17)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Franciszkowi Kocurkowi.

IV/6/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zmian budżetu.

IV/5/2007 (2013-04-17)

W sprawie: podpisania aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Bieruń a Gminą Meung-sur-Loire.

IV/4/2007 (2013-04-17)

W sprawie: sprzedaży garaży stanowiących własność Gminy Bieruń w drodze przetargu nieograniczonego.

IV/3/2007 (2013-04-17)

W sprawie: nieodpłatnego przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Katowice, skrzyżowania ul. Turyńskiej (DK 44) z ul. Chemików w Bieruniu.

IV/2/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli w Bieruniu.

IV/1/2007 (2013-04-17)

W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4701

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl