Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

IV/9/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zmian budżetu.

IV/8/2006 (2013-04-18)

W sprawie: wystąpienia Gminy Bieruń ze Stowarzyszenia Polskiej Sieci „Energie Cites”

IV/7/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zaciągnięcia kredytów preferencyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy w 2006 roku.

IV/6/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie zadania p.n „Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu przy ul. Rynek 15” w banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach.

IV/5/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kontynuację kompleksowego „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia”.

IV/4/2006 (2013-04-18)

W sprawie: kontynuacji kompleksowego „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia”.

IV/3/2006 (2013-04-18)

W sprawie: wyrażenia zgody na korzystanie z herbu miasta Bierunia przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Drużyna Bieruń w korespondencji z innymi podmiotami.

IV/2/2006 (2013-04-18)

W sprawie: nadania Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu przy ul. Warszawskiej imienia Karola Wierzgonia.

IV/1/2006 (2013-04-18)

W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4528

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl