Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

V/6/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian budżetu.

V/5/2004 (2013-04-19)

W sprawie : wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia.

V/4/2004 (2013-04-19)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

V/3/2004 (2013-04-19)

W sprawie : nabycia lokalu mieszkalnego.

V/2/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli w Bieruniu.

V/1/2004 (2013-04-19)

W sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3395

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl