Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

IV/4/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w budżecie gminy na rok 2004 na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap III, zad. 3”.

IV/3/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w budżecie gminy na lata 2004 – 2005 na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Chemików 37 w Bieruniu Starym”.

IV/2/2003 (2013-04-22)

W sprawie: Statutu Gminy Bieruń.

IV/1/2003 (2013-04-22)

W sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium.
Drukuj Liczba odwiedzin: 2749

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl