Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XIV/9/2011 (2013-04-11)

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014.

XIV/8/2011 (2013-04-11)

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (Alkoholizm, Narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012.

XIV/7/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmiany uchwały Nr IX/2/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 3 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, zmienionej uchwałą Nr VIII/1/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 września 2006 r.

XIV/6/2011 (2013-04-11)

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2012 rok.

XIV/5/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

XIV/4/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

XIV/3/2011 (2013-04-11)

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

XIV/2/2011 (2013-04-11)

W sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2012 rok.

XIV/1/2011 (2013-04-11)

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012–2021.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4829

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl