Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XIII/3/2010 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

XIII/2/2010 (2013-04-15)

W sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

XIII/1/2010 (2013-04-15)

W sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ( Alkoholizm, Narkomania ) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.

XII/2/2010 (2013-04-15)

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia.

XII/1/2010 (2013-04-15)

W sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bieruniu.

XI/4/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.

XI/3/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

XI/2/2010 (2013-04-15)

W sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

XI/1/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4673

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl