Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XII/8/2008 (2013-04-16)

W sprawie: wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 10 grudnia 2008 r.

XII/7/2008 (2013-04-16)

W sprawie: wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 8 września 2008 r., w związku ze stanowiskiem Wojewody Śląskiego z dnia 25.11.2008 r. oraz wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 9 grudnia 2008r.

XII/6/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zmian budżetu

XII/5/2008 (2013-04-16)

W sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Bierunia na sztandarze Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału w Bieruniu.

XII/4/2008 (2013-04-16)

W sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bieruń.

XII/3/2008 (2013-04-16)

W sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu.

XII/2/2008 (2013-04-16)

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

XII/1/2008 (2013-04-16)

W sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2009 rok.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4384

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl