Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XIII/4/2005 (2013-04-19)

W sprawie: powołania Skarbnika Miasta Pani Danuty Żerdka.

XIII/3/2005 (2013-04-19)

W sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Pani Róży Roj-Gawliczek.

XIII/2/2005 (2013-04-19)

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/10/2005 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24.11.2005 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagrodzę specjalnego funduszu nagród.

XIII/1/2005 (2013-04-19)

W sprawie: zmian budżetu.

XII/10/2005 (2013-04-19)

W sprawie: użycia herbu miasta w celach komercyjnych.

XII/9/2005 (2013-04-19)

W sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałej Rady.

XII/8/2005 (2013-04-19)

W sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących wprowadzenia zmian granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychami.

XII/7/2005 (2013-04-19)

W sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących zmiany nazw ulic oraz nadania nazw odcinkom ulic, które nie posiadają nazwy.

XII/6/2005 (2013-04-19)

W sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego dot. „Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” na lata 2006-2007.

XII/5/2005 (2013-04-19)

W sprawie: oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części pomieszczeń w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu-Ścierniach, będącego własnością gminy wraz z częścią gruntu, na którym jest posadowiony.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6214

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl