Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

X/11/2012 (2013-04-10)

W sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIII/17/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r.

X/10/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

X/9/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021.

X/8/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

X/7/2012 (2013-04-10)

W sprawie: nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Bierunia" Panu Bruno Zimmermannowi

X/6/2012 (2013-04-10)

W sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bierunia" Zespołowi Folklorystycznemu "Bierunianki"

X/5/2012 (2013-04-10)

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/17/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

X/4/2012 (2013-04-10)

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - Etap IV".

X/3/2012 (2013-04-10)

W sprawie: przyjęcia "Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - Etap IV"

X/2/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Drukuj Liczba odwiedzin: 6491

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl