Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VIII/10/2011 (2013-04-11)

W sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bierunia" Panu Alojzemu Palowskiemu

VIII/9/2011 (2013-04-11)

W sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bierunia" Panu Ludwikowi Jagodzie.

VIII/8/2011 (2013-04-11)

W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań pieniężnych.

VIII/7/2011 (2013-04-11)

W sprawie: powołania zespołu, który przedstawi Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników wybieranych na kadencję 2012 - 2015.

VIII/6/2011 (2013-04-11)

W sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Bierunia.

VIII/5/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011-2020.

VIII/4/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2011 r.

VIII/3/2011 (2013-04-11)

W sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu w postaci dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w Bieruniu przy Gimnazjum nr 2.

VIII/2/2011 (2013-04-11)

W sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Bierunia absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010r.

VIII/1/2011 (2013-04-11)

W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bieruń za 2010 rok.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4696

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl