Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VI/8/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zmian budżetu.

VI/7/2007 (2013-04-17)

W sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

VI/6/2007 (2013-04-17)

W sprawie: przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Bieruń.

VI/5/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/15/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

VI/4/2007 (2013-04-17)

W sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych przy Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

VI/3/2007 (2013-04-17)

W sprawie: powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2008 – 2011.

VI/2/2007 (2013-04-17)

W sprawie: przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń, korzystających z opieki zdrowotnej.

VI/1/2007 (2013-04-17)

W sprawie: opracowania Studium systemu komunikacja miasta Bierunia.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3845

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl