Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VI/11/2006 (2013-04-18)

W sprawie: wyrażenia zgody Panu Karolowi Chmielarskiemu na umieszczenie herbu Miasta Bieruń na proporcu łodzi pływającej na rzekach Wiśle i Odrze.

VI/10/2006 (2013-04-18)

W sprawie: poparcia stanowiska zajętego przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego.

VI/9/2006 (2013-04-18)

W sprawie: utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny

VI/8/2006 (2013-04-18)

W sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń, na lata 2006 – 2009.

VI/7/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zmian budżetu

VI/6/2006 (2013-04-18)

W sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

VI/5/2006 (2013-04-18)

W sprawie: podziału miasta Bieruń na obwody głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Śląskiego.

VI/4/2006 (2013-04-18)

W sprawie: podziału na okręgi gminy Bieruń, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej.

VI/3/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Licealnej.

VI/2/2006 (2013-04-18)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 5212

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl