Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VII/7/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian budżetu.

VII/6/2004 (2013-04-19)

W sprawie: przystąpienia do współfinansowania zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - priorytet III, działanie 3.3.

VII/5/2004 (2013-04-19)

W sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

VII/4/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu Nowym – Bijasowicach – etap III”

VII/3/2004 (2013-04-19)

W sprawie: przyjęcia Planu inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy górniczej Bieruń.

VII/2/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmiany do Uchwały Nr VI/3/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.05.2004 r.

VII/1/2004 (2013-04-19)

W sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3621

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl