Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VI/8/2003 (2013-04-23)

W sprawie: zmian budżetu.

VI/7/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmiany uchwały nr VIII/19/2002 Rady Miejskie w Bieruniu z dnia 24.09.2002 r.

VI/6/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zamiany nieruchomości.

VI/5/2003 (2013-04-22)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

VI/4/2003 (2013-04-22)

W sprawie: nabycia na rzecz gminy Bieruń nieruchomości zajętej pod zatokę autobusową.

VI/3/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego.

VI/2/2003 (2013-04-22)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.

VI/1/2003 (2013-04-22)

W sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4723

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl