Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpień

VIII/...../2016 (2016-08-22)

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

VIII/...../2016 (2016-08-22)

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bieruń publicznych przedszkoli

VIII/...../2016 (2016-08-22)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

VIII/...../2016 (2016-08-22)

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 3270

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl