Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VI/...../2016 (2016-05-23)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025

VI/...../2016 (2016-05-23)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020

VI/...../2016 (2016-05-23)

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 r.

VI/...../2016 (2016-05-23)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2015 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 1485

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl