Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XII/10/2019 (2019-11-05)

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI/5/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Węglowej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

XII/9/2019 (2019-11-05)

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI/4/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Strefowej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

XII/8/2019 (2019-11-05)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

XII/7/2019 (2019-11-05)

w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Bieruniac

XII/6/2019 (2019-11-05)

w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 5907S w Gminie Bieruń w związku z planowaną budową drogi rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą

XII/5/2019 (2019-11-05)

w sprawie nadania nazwy „Skwer Powstańców Śląskich” terenowi położonemu w rejonie skrzyżowania ulic Wawelskiej i Warszawskiej w Bieruniu

XII/4/2019 (2019-11-05)

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń

XII/3/2019 (2019-11-05)

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, z wyłączeniem mieszkania chronionego

XII/2/2019 (2019-11-05)

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

XII/1/2019 (2019-11-05)

w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Drukuj Liczba odwiedzin: 181

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl