Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

IV/12/2019 (2019-03-28)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

IV/11/2019 (2019-03-28)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

IV/10/2019 (2019-03-28)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń

IV/9/2019 (2019-03-28)

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń

IV/8/2019 (2019-03-28)

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

IV/7/2019 (2019-03-28)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Marcina w Bieruniu

IV/6/2019 (2019-03-28)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu.

IV/5/2019 (2019-03-28)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia

IV/4/2019 (2019-03-28)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji"

IV/3/2019 (2019-03-28)

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2019 roku”
Drukuj Liczba odwiedzin: 480

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl