Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VII/11/2019 (2019-06-05)

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2019 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku

VII/10/2019 (2019-06-05)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

VII/9/2019 (2019-06-05)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

VII/8/2019 (2019-06-05)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji”

VII/7/2019 (2019-06-05)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap VIII

VII/6/2019 (2019-06-05)

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

VII/5/2019 (2019-06-05)

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

VII/4/2019 (2019-06-05)

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń

VII/3/2019 (2019-06-05)

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok

VII/2/2019 (2019-06-05)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2018 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 518

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl