Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VIII/3/2019 (2019-07-02)

w sprawie zmian w uchwale nr III/2/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

VIII/2/2019 (2019-07-02)

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

VIII/1/2019 (2019-07-02)

w sprawie nabycia przez Gminę Bieruń nieruchomości lokalowej
Drukuj Liczba odwiedzin: 650

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl