Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VIII/13/2019 (2019-07-02)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

VIII/12/2019 (2019-07-02)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

VIII/11/2019 (2019-07-02)

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

VIII/10/2019 (2019-07-02)

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

VIII/9/2019 (2019-07-02)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego

VIII/8/2019 (2019-07-02)

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości położonej w Bieruniu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

VIII/7/2019 (2019-07-02)

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2019 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia”

VIII/6/2019 (2019-07-02)

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach

VIII/5/2019 (2019-07-02)

w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji)

VIII/4/2019 (2019-07-02)

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia”
Drukuj Liczba odwiedzin: 588

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl