Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XIII/5/2018 (2018-10-23)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

XIII/4/2018 (2018-10-23)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

XIII/3/2018 (2018-10-23)

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z nich

XIII/2/2018 (2018-10-23)

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń

XIII/1/2018 (2018-10-23)

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2019 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 972

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl