Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

III/11/2018 (2018-03-29)

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Projektu pn. „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ - wymiana kotłowni węglowych na gazowe lub biomasowe (pellet) na terenie gminy Bieruń w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska”

III/10/2018 (2018-03-29)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap VII

III/9/2018 (2018-03-29)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

III/8/2018 (2018-03-29)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

III/7/2018 (2018-03-29)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Bieruń

III/6/2018 (2018-03-29)

w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) w celu uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III/5/2018 (2018-03-29)

w sprawie podziału gminy Bieruń na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bieruniu

III/4/2018 (2018-03-29)

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń

III/3/2018 (2018-03-29)

w sprawie nadania nazw dla odcinków dróg położonych na terenie gminy Bieruń

III/2/2018 (2018-03-29)

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Drukuj Liczba odwiedzin: 2352

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl