Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/8/2018 (2018-02-22)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

II/7/2018 (2018-02-22)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

II/6/2018 (2018-02-22)

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2018 roku”

II/5/2018 (2018-02-22)

podjęcia działań zmierzających do utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Bieruniu

II/4/2018 (2018-02-22)

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki

II/3/2018 (2018-02-22)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jagiełły, Królowej Jadwigi, Węglowej

II/2/2018 (2018-02-22)

określenia zasad wnoszenia wkładów oraz cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

II/1/2018 (2018-02-22)

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Drukuj Liczba odwiedzin: 1691

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl