Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

V/10/2018 (2018-04-26)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

V/9/2018 (2018-04-26)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

V/8/2018 (2018-04-26)

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Bierunia

V/7/2018 (2018-04-26)

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2018 roku”

V/6/2018 (2018-04-26)

w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap VII

V/5/2018 (2018-04-26)

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

V/4/2018 (2018-04-26)

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

V/3/2018 (2018-04-26)

w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2018 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego

V/2/2018 (2018-04-26)

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego

V/1/2018 (2018-04-26)

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bieruń do realizacji projektu konkursowego pt. „Razem możemy więcej – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu”
Drukuj Liczba odwiedzin: 1894

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl