Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XVII/10/2018 (2018-12-20)

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną

XVII/9/2018 (2018-12-20)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu

XVII/8/2018 (2018-12-20)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów

XVII/7/2018 (2018-12-20)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

XVII/6/2018 (2018-12-20)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

XVII/5/2018 (2018-12-20)

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

XVII/4/2018 (2018-12-20)

sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

XVII/3/2018 (2018-12-20)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Turyńską, ul. Lędzińską i granicami miasta

XVII/2/2018 (2018-12-20)

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

XVII/1/2018 (2018-12-20)

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025
Drukuj Liczba odwiedzin: 1306

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl