Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/..../2018 (2018-02-16)

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2018 roku”

II/...../2018 (2018-02-16)

w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Bieruniu

II/...../2018 (2018-02-16)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki

II/...../2018 (2018-02-16)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jagiełły, Królowej Jadwigi, Węglowej

II/...../2018 (2018-02-16)

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

II/...../2018 (2018-02-16)

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Drukuj Liczba odwiedzin: 990

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl