Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń, na okres od dnia 28.06.2018 r. do dnia 20.06.2019 r.

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim"

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Chórowi Polonia

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia" Pani Ewie Stachura-Pordzik

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2018 rok "Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób od 60. roku życia”

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą „Ekoterm" Sp. z o.o. w Bieruniu

VIII/...../2018 (2018-06-25)

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Drukuj Liczba odwiedzin: 1208

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl