Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

X/5/2017 (2017-10-03)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

X/4/2017 (2017-10-03)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

X/3/2017 (2017-10-03)

w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w latach 2017-2020

X/2/2017 (2017-10-03)

w sprawie zaliczenia ulicy Ekonomicznej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

X/1/2017 (2017-10-03)

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 1142

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl