Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VII/9/2017 (2017-05-30)

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tychy

VII/8/2017 (2017-05-30)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

VII/7/2017 (2017-05-30)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

VII/6/2017 (2017-05-30)

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Bierunia statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

VII/5/2017 (2017-05-30)

w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających miasto Bieruń przed powodzią

VII/4/2017 (2017-05-30)

w sprawie przyjęcia logo Miasta Bierunia oraz zasad jego używania

VII/3/2017 (2017-05-30)

w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Bierunia

VII/2/2017 (2017-05-30)

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok

VII/1/2017 (2017-05-30)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2016 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 1982

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl