Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpień

IX/...../2017 (2017-08-25)

w sprawie wprowadzenia zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

IX/...../2017 (2017-08-25)

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bieruń instrumentem płatniczym

IX/...../2017 (2017-08-25)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

IX/...../2017 (2017-08-25)

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych

IX/...../2017 (2017-08-25)

w sprawie przyjęcia do realizacji "Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu"
Drukuj Liczba odwiedzin: 1187

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl