Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie wprowadzenia zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń na lata 2015-2019

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniachpożarniczych

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Borowinowej w Bieruniu

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Bojszowskiej w Bieruniu

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020

III/...../2017 (2017-03-27)

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Drukuj Liczba odwiedzin: 1976

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl