Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Remizowej

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń na lata 2015 - 2019

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń

IX/...../2016 (2016-09-23)

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Bieruń o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Bieruniu i nadaniu jej statutu
Drukuj Liczba odwiedzin: 2853

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl