Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

X/...../2016 (2016-10-24)

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

X/...../2016 (2016-10-24)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025

X/...../2016 (2016-10-24)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu „Rodzina Trzy Plus”

X/...../2016 (2016-10-24)

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2017 rok

X/...../2016 (2016-10-24)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu

X/...../2016 (2016-10-24)

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Drukuj Liczba odwiedzin: 1551

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl