Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok.

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025.

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/20/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/5/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Bieruń.

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/6/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2017 r.

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2017 r.

XI/...../2016 (2016-11-18)

w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2017 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 2924

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl