Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/6/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/3/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2017 r.

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2017 r.

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu.

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów.

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie zmian uchwały dotyczącej dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń.

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń.

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2017-2020.

XII/...../2016 (2016-12-23)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Drukuj Liczba odwiedzin: 1987

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl